gamotsdili p’ropesionalebis gundi
shek’eteba batumshi

✔ vamushavebt saq’opatskhovrebo, gatbobisa da k’limat’is aghch’urvilobas
✔ chven gtavazobt parto sp’ekt’rs plumbing
✔ daainst’aliret shida da gare k’arebi
✔ vmushaobt elekt’rul samushaoebze
✔ khat’avs k’edlebs da laminat’s kmnis
✔ da k’idev bevri ram gavak’etebt ...

gamogvigzavnet shet’q’obineba

ghilak’ze ``gagzavna`` dach’erit etankhmebit tkvens p’ersonalur monatsemebs. chven ar viziarebt tkvens monatsemebs mesame mkhareebtan.

sak’ont’akt’o inpormatsia

chvens shesakheb

chven vart p’ropesionalta gundi ap’arat’uris shek’etebisa da mont’azhis speroshi. titoeul chvengans akvs parto gamotsdileba skhvadaskhva samsheneblo, saremont’o da samont’azho k’omp’aniebshi.

chven vtavazobt parto sp’ekt’rs momsakhurebas batumshi binebis, k’erdzo sakhlebis shek’etebisa da gapormebisatvis. chven aseve vighebt skhvadaskhva ap’arat’uris, gaq’vanilobisa da sant’eknik’is mots’q’obas.

chveni k’omp’ania uk’ve 10 ts’elze met’ia mushaobs. am p’eriodshi chven shevkmenit maghali donis gundi, saimedo khelosnebi, romlebits p’asukhismgeblobit asruleben taviant sakmianobas.

chven mudmivad vumjobesebt t’eknologiur p’rotsesebs, sheidzinet akhali tanamedrove khelsats’q’oebi da aghch’urviloba, moamzadeben chvens tanamshromlebs mattan mushaoba, akhali t’eknologiebi.

calendar-min

bazarze 10 ts’elze met’ia

happiness-min

300 k’maq’opili abonent’i

tools-min

620 samushao adgili dasrulda

work-team-min

9 sp’etsialist’i gundshi

chveni momsakhureba

shower-min

asamblea da sashkhap’eebis mont’azhi

sink-min-30x30

chaidziros mont’azhi

toilet-min

t’ualet’is tasis daq’eneba

open-exit-door-min

shesasvleli k’ari

door-min

int’erieris k’arebis daq’eneba

mirror-min-30x30

sark’eebis mont’azhi

electrical-panel-min-30x30

elekt’ro sabch’oebis shek’reba

light-bulb-min

ganatebis mont’azhi

switch-1-min-30x30

sok’et’ebis daq’eneba da k’ontsent’rat’orebi

stove-min-30x30

gazis ghumeli mont’azhi

laundry-min-30x30

saretskhi mankanebis daq’eneba

hood-min

gamts’ovebi

air-conditioner (17)-min

haeris k’onditsionerebis mont’azhi

boiler-min-30x30

kvabebis daq’eneba

radiator-min-30x30

radiat’oris daq’eneba

parquet-min

chamoq’alibebulia laminat’i

brush-min

paint mushaoba

repair-min

remont’i nebismieri saq’opatskhovrebo nivtebi

chveni bolo namushevrebi

rat’om vmushaobt chventan

chven vart p’ropesionalta p’ropesionalta gundi saremont’o, momsakhureba, mont’azhi, shek’rebisa da mont’azhi, gaq’vaniloba, perts’era da skhva sakhis samushaoebi.
stopwatch-min

chven q’velapers vak’etebt droulad

mk’atsrad daitsvas vadebi
price-tag-min

sauk’eteso pasi

chven vtavazobt sauk’eteso khariskhis khariskhis mushaobas.
shield-min

chven am garant’iebs vadzlevt

chven garant’ias vasrulebt samushaos shesrulebas
worker-min

p’ropesionalizmi

chvens gundshi mkholod maghali donis sp’etsialist’ebi mushaoben
re1-min