sheudzlebelia tanamedrove sakhlis an binis gareshe ts’armosadgeni sark’eebi. sark’eebi ar aris sach’iro mkholod punktsionaluri tvalsazrisit, aramed dek’orat’iuli. q’ovelive amis shemdeg, mati dakhmarebit, tkven shegidzliat daamshvenot otakhi an miighot vizualuri zrda otakhshi.

da rogorts chans, rom aseti adgilia sark’eebis daq’eneba … ar aris shesasvleli k’arebis daq’eneba an tundats ar aris shesasvleli k’ari. diakh, tu es p’at’ara sark’ea, romelits k’edelze lursmnshi unda iq’os dak’idebuli, ak araperia rtuli. magram tu sach’iroa arachveulebrivi pormis sark’eebis mont’azhi, shtambech’davi zoma an sark’is damont’azheba zogierti makhasiateblit, umjobesia samagist’ro momsakhurebas mimartaven.

chveni ost’at’ebisatvis sach’iroa tsodna da tsodna zedap’irze zedap’irze maghali khariskhis samont’azho mots’q’obilobebistvis: aguris, aerodrouli bet’onis, mshrali, khis da skhva. chven aseve gvakvs q’vela sach’iro inst’rument’i.

movuts’odebt ost’at’i sark’eebis daq’eneba

imisatvis, rom sheikmnas ost’at’i sark’eebis inst’alatsiistvis, shegidzliat gamoiq’enot sak’ont’akt’o inpormatsia chvens veb-gverdze an sheuk’vetot tavisupali zari.

chveni ost’at’ebi q’velapers ak’eteben p’ropesionalurad, zust’ad da mok’le droshi – tkven dak’maq’opildeba.