sashkhap’e salonshi damont’azheba chveni khelosnebis mier epekt’urad, arasach’iro ubedurebis gareshe da mok’le droshi, imit’om, rom chven gvq’avs mkholod p’ropesiuli plumbers.
shek’reba da sashkhap’e salonis mont’azhi chveni tanamshromlebis mier

chveni ost’at’ebi khariskhobrivad da maksimalurad zust’ad daasruleben binis, sakhlis an opisshi sashkhap’e k’abinet’is mots’q’obas da mont’azhs. chven vmushaobt ramdenadats khariskhi, ramdenadats chven gvinda, rom chveni k’lient’ebi ara mkholod k’maq’opilebi arian, aramed gvinda, rom gtkhovot, natesavebi, megobrebi da natsnobebi.

garda amisa, chven gvakvs gamch’virvale da samartliani pasebis p’olit’ik’a. shegidzliat ip’ovot sashkhap’e salonis daq’enebis ghirebuleba, chaidziros chaidzira, t’ualet’i da skhva sant’eknik’uri nats’armoebebi nomrebze darek’vit, dagzavnis an skhva veb-gverdze mititebuli k’omunik’atsiis skhva metodit.

ra samushaoebi aris sashkhap’e damont’azheba?

p’irvel rigshi, es aris sashkhap’e k’abina. p’lat’aze p’irveli damont’azhebulia da gadis. shemdeg zeda nats’ili sashkhap’e salonshi sheik’ribeba. amis shemdeg, sant’eknik’osi q’vela sach’iro adgilas silik’onis ep’q’roba. salonshi midis inst’ruktsiis mikhedvit. shemdeg salonshi uk’avshirdeba k’analizatsiis da damont’azhebis damont’azhebas. amis shemdeg, sashkhap’e salonshi uk’avshirdeba magist’ralebs, tu mts’armoeblis mier.
sashkhap’e k’abinashi mont’azhi

samsheneblo t’ip’is mikhedvit: k’utkhis sashkhap’e k’abinebi aghch’urvilia mkholod ori parit da dakhurulia sts’ori da k’utkhis q’utebit. es uk’anask’neli otakhshi aris damont’azhebuli, kholo sashkhap’e k’edlebi ikneba sashkhap’e k’edlebi. akedan gamomdinare, ghirs zrunva ts’q’algaumt’ari k’edlebi.

rats sheekheba tandartul sashkhap’eebs, isini khshirad aghch’urvilia skhvadaskhva punktsiit, romlebits sach’iroeben elekt’rik’osebis k’avshirs. da abazanashi k’abelis k’abelis k’avshiri unda gak’etdes dzalian q’uradghebit.

batumshi sashkhap’e k’abinet’is damont’azheba sasargebloa

samagist’ro damont’azhdeba sashkhap’e usaprtkhoebis st’andart’ebis shesabamisad da mk’atsrad inst’ruktsiis mikhedvit. sashkhap’e salonis p’ropesionaluri damont’azheba, damouk’idebelobidan ganskhvavebit, ar gamoits’vevs k’ursis da naadrevi gauaresebas. ost’at’i sant’eknik’a sheik’ribeba da daainst’aliret sashkhap’e k’abinet’i sts’orad da sts’rapad, romelits gaatavisuplebs tkven sirtuleebs.
darek’et samagist’ro

shegidzliat darek’ot ost’at’i, rom shevamots’mot da daaq’enot sashkhap’e chamosaskhmeli gamoq’enebit chveni veb-gverdze mititebuli sak’omunik’atsio arkhebidan.

chven absolut’urad darts’munebuli vart, rom tkven k’maq’opili darchebit chveni mushaobis shedegidan – q’ovelive amis shemdeg, chven vart p’ropesionalebi chveni speroshi. mogeridebat darek’et samagist’ro da miighet khariskhiani momsakhurebis khelmisats’vdom pasad.