gazis kvabebis p’ropesiuli damont’azheba

gazis sakvabe aris sitbos p’rakt’ik’uli ts’q’aro k’erdzo sakhlshi da individualuri gatbobit. garda amisa, tanamedrove gazis kvabebi up’roblemod momzaddeba tskheli ts’q’lit ormagi chartva mots’q’obilobis gamoq’enebit.

magram aseve ar unda dagvavits’q’des, rom gazis kvabi sheidzleba ara mart’o sargebels sheasrulos, aramed saprtkhets. tu gazis sakvabe sts’orad ar aris damont’azhebuli, sheidzleba gamoits’vios gamousts’orebeli ziani tkvens janmrtelobas, skhvebis janmrtelobas an konebas. amit’om, aseti mots’q’obilobis damont’azheba, rogorts gazis sakvabe, unda gankhortsieldes mkholod p’ropesionali.

skhvadaskhva brendebisa da modelebis kvabebis damont’azhebis gamotsdilebis mkone p’iri shedzlebs chat’ardes mont’azhi tvisobrivad da q’vela normis, st’andart’ebisa da usaprtkhoebis zomebis shesabamisad, rats sashualebas mogtsemt, am gamatbobeli usaprtkhod da mravali ts’lis ganmavlobashi gaat’arot.

zaris mat’eria kvabis gaq’vanit

chvens khelosnebs didi gamotsdileba akvt gatbobisa da k’onditsirebis t’eknik’osebis, mat shoris skhvadaskhva mts’armoeblebisa da modelebisgan gazis kvabebis mont’azhshi. magist’rtan k’onsult’atsiistvis an shetavazebis dat’ovebastan dak’avshirebit, shegidzliat gamoiq’enot chveni veb-gverdis zaris shek’vetis porma da chven dagvirek’avt an mivutitebt nomrebs.