sok’et’ebis daq’eneba da k’ontsent’rat’orebi shedarebit mart’ivi elekt’ronul servisia. magram es ar unda ganikhilebodes msubukad. radgan es jer k’idev elekt’ruli samushaoa, mat unda daek’isros p’ropesiuli elekt’rik’osi.

sok’et’ebisa da k’ontsent’ratsiebis mont’azhi an mati chanatsvleba sheidzleba gankhortsieldes skhvadaskhva sit’uatsiebshi: shek’eteba, akhali shenoba, damat’ebiti elekt’rogadamtsemi khazebi, akhali t’ip’is ganatebis inst’alatsia, modzvelebuli k’ontsent’rat’orebi da sok’et’ebi an skhva.

rats ar unda iq’os saq’rdenebisa da gadamrtvelis inst’alatsiis mizezi, umtavresia daitsvas ts’esebi da st’andart’ebi momavalshi p’roblemebis tavidan asatsileblad.

sats’armoebis sts’ori damont’azheba

q’velaze khshirad sok’et’ebi damont’azhebulia iat’ak’idan 20-30 sm dashorebit. ts’esebis tanakhmad, otakhshi dasabutebuli nats’ilebisgan 50 sm-ze upro met’ia, vidre chaq’ras: nizharebi, gazkurebi, sanit’aruli milebi da gatbobis radiat’orebi.

st’andart’i aghnishnavs, rom 6-10 k’vadrat’ul met’rze erti ganq’opileba damont’azhebulia satskhovrebeli partit da samzareuloshi, miukhedavad imisa, rom t’erit’oria, ori sok’et’i damont’azhebulia. magram st’andart’ebis shemushavebisas ar iq’o gatvalists’inebuli tanamedrove saq’opatskhovrebo t’eknik’is raodenoba. chveni eksp’ert’ebi tkvens sach’iroebebs daq’rdnobit tkven sach’iroeben sok’et’ebisa da gadamrtvelis sach’iro raodenobas.

sok’et’ebis mont’azhis makhasiateblebi zogiert otakhshi

bilik’ebi, rogorts ts’esi, abazana da t’ualet’shi ar chaivlis. tu am otakhebshi mati mont’azhi sach’iroa, mashin sp’etsialuri jibeebi t’enianobisgan datsulni iknebian. tkven aseve unda ormagi izolatsia, rogorts siprtkhile.

bavshvta otakhebshi aseve unda daitsvas obiekt’ebis damont’azhebis sp’etsialuri ts’esebi. magalitad, sasurvelia, rom mat mtsire zomis bavshvebistvis miuts’vdomeliq’vnen. an sp’etsialuri sok’et’ebis gamoq’eneba damtsavi mekanizmit, rata tavidan iknas atsilebuli bavshvis gamoq’eneba.

sok’et’ebis daq’eneba

sok’et’ebis sheidzleba damont’azhdes ori gza: ghia da dakhurulia. t’ip’is inst’alatsia ganisazghvreba t’ip’is gaq’vaniloba. sad gadis gaq’vaniloba (k’edlebshi shignit) gamoiq’enet sok’et’ebis daq’enebis ghia metodi. da rodesats gaq’vaniloba ghiaa, rogorts sats’q’obshi, samrets’velo da skhva msgavsi nagebobebit, mashin gamshvebi p’unkt’is mont’azhi ghiaa.

zaris elekt’rik’osi svet’ebisa da k’ontsent’ratsiebis inst’alatsiistvis

imisatvis, rom gamoviq’enot jadokari sok’et’ebisa da svet’ebis daq’eneba / shetsvla, ubralod unda darek’ot chvens veb-gverdze mititebul nomerze an darek’ot da chveni tanamshromlebi gip’asukhebt da sheuk’vetot.